Fotogator

Køb billeder

Se og køb billeder fra databasen

Alle billeder på Fotogator databasen kan du frit se uden at logge ind, men er beskyttet af lov om ophavsret. Denne ret kan ikke overdrages eller købes, men du kan købe brugsretten til det enkelte billede.

Databasen bruger “kreditter” som betalingsmiddel.
Du køber kreditter hos PayPal fra din profilside.

Alle billeder i databasen kan du selv downloade. Når du ser billedet, så kan du ude til højre vælge download og se prisen. Bemærk at du skal være bruger på systemet og være logget ind.

Du betaler med “Credits” som du kan købe via PayPal på din egen profilside. Har du Credits tilgode fra det gamle system, så skriv til os i Kontakt, så vi kan overføre dem til den nye database.

Du kan også vælge at købe print af et billede. Se størrelser og priser under billedet. Print betales online med PayPal og tilsendes dig med GLS til pakkeshop.

Laver du et arrangement eller har du kendskab til et der kunne være interessant at have på Fotogator.
Så giv os et praj under Kontakt og lad os forevige eventet.