Fotogator

Køb billeder

Se og køb billeder fra databasen

Alle billeder på Fotogator databasen kan du frit se uden at logge ind, men er beskyttet af lov om ophavsret. Denne ret kan ikke overdrages eller købes, men du kan købe brugsretten til det enkelte billede.

Databasen bruger “kreditter” som betalingsmiddel.
Du køber kreditter hos PayPal fra din profilside.

Billeder på den gamle “Søholm” database.

Disse billeder kan du ikke længere downloade direkte, men er der billeder du ønsker at bestille, så kopier linket til billedet og læg en besked under “Kontakt”. Så sender vi billedet til dig.

Billeder på den nye “Fotogator” database.

Alle billeder i den nye database kan du selv downloade. Når du ser billedet, så kan du ude til venstre vælge download og se prisen. “Credits” kan du købe via PayPal på din egen profilside. Har du Credits tilgode fra det gamle system, så skriv til os i Kontakt, så vi kan overføre dem til den nye database.

Laver du et arrangement eller har du kendskab til et der kunne være interessant at have på Fotogator.
Så giv os et praj under Kontakt og lad os forevige eventet.