Tilbage til forsiden - Klik på billede herover

Den 29. januar 2022 gik storman Malik i land i Danmark. Mange steder resulterede vejret i forhøjet vandstand, især i Isefjorden, hvor der flere steder blev målt vandstand helt op til 2 meter over daglig vande.